CONTRA@HOME: Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η λειτουργία διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους καθώς και από τους γενικούς όρους χρήσης του www.contramarket.gr, σε περίπτωση σύγκρουσης οι ειδικότεροι όροι υπερισχύουν των γενικών όρων. Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά  και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Το Contra Market θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από τη χρήση της υπηρεσίας έχουν λάβει γνώση των παρόντων όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί εν μέρει ή στο σύνολο με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να κάνει χρήση της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας πρέπει να έχει προηγηθεί η αποδοχή των όρων άλλως δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας.

Χρήση της υπηρεσίας Contra@Home μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για να κάνει κάποιος χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να έχει ή να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό στο Club Πελατών Contra Market, βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στους όρους και προϋποθέσεις του www.contramarket.gr.

Για την εκτέλεση της παραγγελίας θα ζητηθεί η διεύθυνση της περιοχής όπου θα γίνει η παράδοση, προκειμένου να ελεγχθεί αν η συγκεκριμένη διεύθυνση εξυπηρετείται από κατάστημα Contra Market. Τα καταστήματα και οι περιοχές εξυπηρέτησης ορίζονται από το Contra Market κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ως εκ τούτου ενδέχεται κάποια περιοχή να μην εξυπηρετείται από κατάστημα Contra Market. Σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων. 

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Το Contra Market σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη.
Το Contra Market δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, τόσο όσον αφορά την υπηρεσία Contra@Home όσο και των παρεχόμενων από αυτή προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το Contra Market ως πωλητής των συγκεκριμένων προϊόντων έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρόλα αυτά έναντι του τελικού καταναλωτή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και πληροφορίες που αφορούν εμπορεύματα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών αυτών φέρει και ο παραγωγός/ προμηθευτής των προϊόντων. Το Contra Market στο μέτρο της δικής του ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς μέχρι των τελικό αποδέκτη.

Το Contra Market εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδίδονται στον καταναλωτή θα έχουν τη συνήθη διάρκεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, της συνήθους πρακτικής και των συναλλακτικών ηθών. Το Contra Market εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα σταλούν μέσω της υπηρεσίας είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Contra Market (παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς κλπ). Τέλος, το Contra Market έχει λάβει αντίστοιχες εγγυήσεις από τους προμηθευτές της, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης έναντι του τελικού καταναλωτή.

Τιμές, Προσφορές & Φυλλάδια.
Οι τιμές τιμολόγησης των προϊόντων μέσω της υπηρεσίας είναι οι ίδιες στις οποίες  διατίθενται τα αντίστοιχα προϊόντα μέσω του δικτύου καταστημάτων Contra Market, τυχόν διαφοροποιήσεις στις τιμές, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών παραγγελιών αντανακλά την πολιτική τιμών του Contra Market, που αποσκοπεί στην διαρκή ανταγωνιστικότητα του Contra Market. Οι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές συμπεριλαμβάνοντας τον αντίστοιχο ΦΠΑ.  Η αναγραφή των τιμών γίνεται πάντοτε βάσει των οικείων αγορανομικών διατάξεων. Εντός της ίδιας ημέρας ενδέχεται για το ίδιο προϊόν να υπάρξει διαφοροποίηση τιμής βάσει της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. Είδη που διατίθενται σε προνομιακή τιμή για αγορά από το κατάστημα έχουν την ίδια προνομιακή τιμή και κατά την αγορά τους μέσω της υπηρεσίας Contra@Home. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή έκπτωσης. Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί. Ο χρήστης, αν το επιθυμεί, μπορεί να ενημερώνεται για τις τρέχουσες τιμές με επίσκεψη στο φυσικό κατάστημα κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας, είτε να ζητήσει να ενημερωθεί τηλεφωνικά κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Οι κατά περιόδους ισχύουσες προσφορές και φυλλάδια προβάλλονται στον καταναλωτή μέσω φωτογραφιών στην ηλεκτρονική σελίδα και της mobile εφαρμογής. Διευκρινίζεται ότι οι εικόνες επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πλην όμως πληροφορίες που απεικονίζουν την ημερομηνία παρασκευής/συσκευασίας, λήξης ή πληροφορίες που απεικονίζουν διάφορες τιμές μέτρησης /κόστους ή ενδείξεις που μεταβάλλονται είναι αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο λήψη της εικόνας και ενδέχεται να έχουν διαφοροποιηθεί..

Club Contra Market: Συγκέντρωση & Εξαργύρωση Πόντων.
Σε κάθε παραγγελία μέσω της υπηρεσίας Contra@Home συγκεντρώνονται κανονικά οι πόντοι βάσει του προγράμματος πιστότητας Contra Market Club. Οι πόντοι αυτοί εμφανίζονται στο συνολικά εκτιμώμενο κόστος και πιστώνονται στην κάρτα πιστότητας που διαθέτει ο εκάστοτε χρήσης αν και εφόσον έχει προβεί σε σύνδεση της κάρτας του κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού. Εάν έχετε δωροεπιταγή προς εξαργύρωση, δηλώστε το στο άτομο που θα σας εξυπηρετήσει τηλεφωνικά, ώστε να αφαιρέσει το αντίστοιχο ποσό από τη συνολική αξία της παραγγελίας σας.

Διαδικασία Παραγγελίας.
Ο κάθε χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο κατάστημα. Για το συμφέρον του χρήστη, προτείνεται πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας να συμβουλεύεστε τις ισχύουσες προσφορές, τόσο του φυλλαδίου όσο και εντός του καταστήματος, όπως αναρτιούνται στην ιστοσελίδα www.contramarket.gr και στη mobile εφαρμογή (διατίθεται στο google playstore ως Contra Market Mobile). Η επιλογή των προϊόντων σε κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του κάθε χρήστη. Η αποστολή των προϊόντων ωστόσο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα, για τα οποία ο χρήστης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά από τον υπάλληλο που θα αναλάβει την εκτέλεση της παραγγελίας.

Για να γίνει αποδεκτή και να εκτελεστεί μία παραγγελία θα πρέπει η ελάχιστη εκτιμώμενη συνολική αξία των επιλεχθέντων προϊόντων να είναι αξίας τουλάχιστον 30€. Κατά την επιλογή των προϊόντων δεν προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος ανά είδος, είτε ως προς το βάρος, είτε ως προς την ποσότητα είτε ως προς την αξία. Με δεδομένο ότι κάποια προϊόντα διατίθενται με βάση το βάρος τους και ότι το τελικό βάρος μπορεί να παρεκκλίνει της ποσότητας που έχει παραγγελθεί κατά ποσοστό 10% περίπου, ο χρήστης αποδέχεται την απόκλιση αυτή καθώς βάσει της συνήθους πρακτικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας θεωρείται εύλογη. Ως εκ τούτου η τελική τιμή χρέωσης των προϊόντων αυτών θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, το Contra Market θα ενημερώνει τον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίζει είτε την αντικατάσταση αυτών με άλλα αντίστοιχα προϊόντα είτε την μερική εκτέλεση της παραγγελίας του είτε την υπαναχώρησή του κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί την παραγγελία όπως τελικά αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει και της διαθεσιμότητας.
Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα δηλώνει την ημερομηνία και το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας βάσει των επιλογών που δίνονται από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή πλήρη και ακριβή. Το Contra Market δεν ευθύνεται για μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή σε περίπτωση που στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υφίσταται κτίριο ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση. 

Με την ολοκλήρωση συγκέντρωσης της παραγγελίας και πριν την εκτέλεση της ο χρήστης θα ενημερώνεται για το συνολικό ποσό αυτής. Ο χρήστης/ πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη τα οποία έχει παραγγείλει. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη που του παραδόθηκαν δεν έχουν παραγγελθεί από τον ίδιο τότε αυτός οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και να ζητήσει την επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών.

Πληρωμή Παραγγελίας.
Η πληρωμή της αξίας των παραγγελθέντων προϊόντων θα γίνεται είτε κατά το χρόνο παραλαβής με μετρητά ή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με online πληρωμή. 
Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, ο χρήστης θα ενημερώνεται για το τελικό ποσό που θα καλείται να καταβάλει αρχικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για επιβεβαίωση και εν συνεχεία κατά την παράδοση των προϊόντων στη διεύθυνση που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που το αμφισβητεί είτε στο σύνολο είτε μερικώς μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχτεί την παραγγελία στο σύνολο είτε να μην δεχτεί συγκεκριμένα προϊόντα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση για όσα προϊόντα δεν αποδέχεται κατά το στάδιο της παράδοσης αυτών θα αφαιρείται η αξία τους από το σύνολο και θα κόβεται και το αντίστοιχο παραστατικό (πιστωτικό).

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει το Contra Market αν κατά την παράδοση των προϊόντων θα προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας με χρήση  πιστωτικής κάρτας ή με καταβολή μετρητών. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων της κάρτας κατά την παραγγελία καθώς η χρέωση της όποιας κάρτας γίνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την αποδοχή από τον χρήστης της παραγγελίας και της αξίας αυτής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω. Ο χρήστης πριν την τελική υποβολή της παραγγελίας του μπορεί να δηλώνει τον αριθμό των κουπονιών/ δωροεπιταγών/ διατακτικών τροφής που έχει στα χέρια του και την αξία αυτών. Τα κουπόνια/ δωροεπιταγές/ διατακτικές τροφής πρέπει να παραδίδονται στον εκπρόσωπο του Contra Market κατά την παράδοση των προϊόντων.
 
 Τροποποίηση/ Ακύρωση Παραγγελίας.
Ο χρήστης να προβεί σε τροποποίηση της παραγγελίας του ή σε ακύρωση αυτής ακολουθώντας τις σχετικές ενδείξεις. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μέχρι δύο (2) εργάσιμες ώρες πριν από την επιλεχθείσα ώρα παράδοσης (ως εργάσιμες ώρες ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08.00πμ έως 21.00πμ εκτός Σαββάτου και Κυριακής).  Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το πλησιέστερο κατάστημα για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας του.

Παράδοση Παραγγελίας.
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται με μέριμνα του Contra Market στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από το χρήστη. Δεν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση για την υπηρεσία παράδοσης των προϊόντων. Το Contra Market διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα όρο και να προβεί στη χρέωση της υπηρεσίας παράδοσης των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση η χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς θα γίνεται μετά την ενημέρωση του καταναλωτή για το κόστος αυτής.
Μέσω της υπηρεσίας Contra@Home παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο χρήστη να προωθήσει κάποια παραγγελία από το προσωπικό του λογαριασμό σε κάποιο τρίτο φυσικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση το Contra Market δεν λαμβάνει γνώση των στοιχείων του τρίτου προσώπου και το τρίτο πρόσωπο δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του Contra Market.

Παραλαβή Προϊόντων.
Ο χρήστης / πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει την παραδοθείσα σε αυτόν παραγγελία. Και κατά την παράδοση της παραγγελίας ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχθεί την παραγγελία και το κόστος αυτής.
 
Επιστροφή Προϊόντων.
Ο χρήστης δύναται να αξιώσει την επιστροφή προϊόντων είτε γιατί δεν είναι αυτά που είχαν παραγγελθεί από τον ίδιο είτε γιατί αυτά που προστέθηκαν σε αντικατάσταση άλλων δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του. Διευκρινίζεται ότι τα φρέσκα προϊόντα δύναται να επιστραφούν μόνο την ίδια μέρα παράδοσης της παραγγελίας.
Για την επιστροφή των προϊόντων ο χρήστης υποχρεούται να επικοινωνήσει με το πλησιέστερο κατάστημα, να δώσει τα στοιχεία της παραγγελίας του και να ζητήσει την επιστροφή συγκεκριμένων προϊόντων. Τα προϊόντα προς επιστροφή μπορεί να τα φέρει ο χρήστης στο κατάστημα εντός 2 εβδομάδων, ή να τα παραδώσει προς επιστροφή κατά την επόμενη παραγγελία που θα παραλάβει και εφόσον έχει ενημερώσει τηλεφωνικά. Σε περίπτωση αλλοιωμένων προϊόντων, ο χρήστης επίσης μπορεί είτε να ζητήσει την αντικατάσταση αυτών είτε την επιστροφή χρημάτων.