Το Contra market στηρίζει τη δράση «Επιταγή Εισόδου για Νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Οι νέοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καλούνται να επικοινωνήσουν με το πλησιέστερο κατάστημα Contra Market για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης της πρακτικής τους στην επιχείρηση.