Χρήσιμοποίησε τσάντα πολλαπλών χρήσεων

Μέχρι σήμερα:

Καταναλώνουμε 4,3 δις. Σακούλες ανά έτος ή 363 σακούλες ανά άτομο. Ανακυκλώνεται μόλις το 1% από τις πλαστικές σακούλες.

Στο Contra market στηρίζουμε την καμπάνια μείωσης της πλαστικής σακούλας
και του γενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παρέχουμε τις νέες επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες σε τιμές κόστους!.