Αγαπητοί πελάτες σας ενημερώνουμε ότι ο συντελεστής Φ.Π.Α. άλλαξε από σήμερα 1/6/2016.
Τα προϊόντα τα οποία είχαν 23%Φ.Π.Α. μέχρι 31/5/2016 από σήμερα τιμολογούνται με Φ.Π.Α. 24%.
ΣΤΑΘΕΡΕΣ  
παρέμειναν  οι τιμές σε όλα τα προϊόντα φυλλαδίου, μέχρι τη λήξη του. Επίσης και στα προϊόντα που βρίσκονται στη σελίδα των Προσφορών εκτός φυλλαδίου στο “contramarket.gr”.